AzPolonia >> Article
AzPolonia Christmas
IX Szkoła Liderów Polonijnych

Posted on: July 6, 2017

Drodzy Rodacy zamieszkująy w Arizonie
Muszę Państwo zawiadomic że Pani Sylwia Gładkowska została zakwalifikowana na kurs Liderów Polonijnych, który odbędzie sie w dniach 24 sierpnia do 6 września 2017r w Warszawie, opłacony przez Senat RP.
zostało wybranych 24 liderek i liderów polonijnych z USA I Kanady.
Szkoła Liderów Polonijych jest to cykl warsztatów ,wykładów,spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych.Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników,przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Projekt realizowany jest od 2009r. I swoim zasięgiem objał juża ponad 400 osób z 36 krajów świata.
GRATULUJEMY I ŻYCZ7YMY SUKCESÓW Pani Sylwii


Source: Konsul Honorowy RP w Arizonie Bogumił Horchem
Martin Transports International
Małgorzata Baker - Homesmart Realty
Pulaski Club
L&W Machine Co.
American Services
Olga Boyke
AA Video
CalPolonia